Bel NuSUPPORT
info@wholesale-dsl.nl 085 560 1204

Privacy

Privacy

Dit beleid geeft informatie over het gebruik van persoonsgegevens die zijn verkregen door gebruik van de website www.wholesale-dsl.nl. in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (“WBP”). De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Wholesale DSL kan de persoonsgegevens delen met aan Wholesale DSL gelieerde bedrijven.
Lees het Privacybeleid aandachtig door zodat u weet hoe uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt worden door Wholesale DSL.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Alle wijzigingen die in de toekomst aan dit Privacybeleid worden aangebracht, zullen worden gemeld op deze pagina en, indien noodzakelijk, gemeld via email. Wij adviseren u dit Privacybeleid regelmatig te controleren. Dit Privacybeleid is voor het laatst herzien op 10 januari 2012.

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@wholesale-dsl.nl

Toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens

De WBP geeft u het recht op toegang tot de persoonsgegevens in ons beheer en het recht om de persoonsgegeven te laten corrigeren of wissen. U kunt van dit recht gebruik maken door binnen het customer portal (“www.mijncontrolepaneel.nl”) dan wel een email te sturen aan het contactadres

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebuikt?

Indien u kiest voor, of wordt voorzien van, een gebruikers identificatiecode, wachtwoord of enige andere informatie als onderdeel van de Website’s veiligheidsprocedure, dan dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen en niet openbaar te maken aan enige derde partij. Wholesale DSL heeft het recht om op enig moment de gebruikers identificatiecode of het wachtwoord ongeschikt te maken, indien u naar mening van Wholesale DSL niet heeft voldaan aan één van de bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden of ons Privacybeleid.
Helaas is het doorgeven van informatie via internet niet geheel veilig. Hoewel Wholesale DSL zich inspant uw persoonsgegevens te beschermen, kan zij de veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen; iedere overdracht van persoonsgegevens is op eigen risico. Uw persoonsgegevens kunnen openbaar worden gemaakt om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, om de Gebruiksvoorwaarden www.wholesale-dsl.nl/disclaimer te handhaven of in te roepen en om de rechten, eigendom of veiligheid van de Wholesale DSL te beschermen. Dit omvat onder meer het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudedoeleinden en het beperken van financiële risico’s.

Informatie, verzameling en gebruik

Informatie uit een email aan Wholesale DSL of uit een ticketsysteem van de “Contact” pagina van deze Website zal worden gebruikt om een reactie te geven op uw vragen/opmerkingen. Wholesale DSL kan deze correspondentie opslaan.
Indien u zich als partner aanmeldt voor de technische-, commerciële- of financiële elektronische berichtgeving, zullen uw naam en emailadres worden toegevoegd aan de database en zal u deze berichten ontvangen. Indien u de berichten niet langer wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven via een email sturen aan info@wholesale-dsl.nl. Uw gegevens worden dan spoedig verwijderd uit de database.

De Website kan gebruik maken van links naar websites van leveranciers van Wholesale DSL en aan Wholesale DSL gelieerde bedrijven. Deze websites maken gebruik van een eigen privacybeleid en Wholesale DSL kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor dat beleid of die websites. Lees het privacybeleid van de website voordat u persoonsgegevens versterkt.